Lịch tết cao cấp, bìa lịch bloc xi vàng

1. Lịch lò xo giữa 2018 + bộ số 12 tháng, bìa lịch lò xo giữa dán nổi xi vàng dùng gắn lịch bloc

Lịch lò xo giữa 2018, bìa lịch lò xo giữa dán nổi xi vàng gắn lịch bloc chủ đề: Di Lặc Xi Vàng
Lịch lò xo giữa 2018, bìa lịch lò xo giữa dán nổi xi vàng gắn lịch bloc chủ đề: Di Lặc Xi Vàng
Lịch lò xo giữa 2018, bìa lịch lò xo giữa dán nổi cẩm thạch gắn lịch bloc chủ đề: Di Lặc Cẩm Thạch
Lịch lò xo giữa 2018, bìa lịch lò xo giữa dán nổi cẩm thạch gắn lịch bloc chủ đề: Di Lặc Cẩm Thạch
Lịch lò xo giữa 2018, bìa lịch lò xo giữa dán nổi xi vàng gắn lịch bloc chủ đề: Phúc Lộc Thọ Xi Vàng
Lịch lò xo giữa 2018, bìa lịch lò xo giữa dán nổi xi vàng gắn lịch bloc chủ đề: Phúc Lộc Thọ Xi Vàng
Lịch lò xo giữa 2018, bìa lịch lò xo giữa dán nổi cẩm thạch gắn lịch bloc chủ đề: Phúc Lộc Thọ Cẩm Thạch
Lịch lò xo giữa 2018, bìa lịch lò xo giữa dán nổi cẩm thạch gắn lịch bloc chủ đề: Phúc Lộc Thọ Cẩm Thạch
Lịch lò xo giữa 2018, bìa lịch lò xo giữa chữ dán nổi gắn lịch bloc chủ đề: Chữ Phước Kim Tuyến
Lịch lò xo giữa 2018, bìa lịch lò xo giữa chữ dán nổi gắn lịch bloc chủ đề: Chữ Phước Kim Tuyến
Lịch lò xo giữa 2018, bìa lịch lò xo giữa dán nổi cẩm thạch gắn lịch bloc chủ đề: Chữ Phước Cẩm Thạch
Lịch lò xo giữa 2018, bìa lịch lò xo giữa dán nổi cẩm thạch gắn lịch bloc chủ đề: Chữ Phước Cẩm Thạch
Lịch lò xo giữa 2018, bìa lịch lò xo giữa dán nổi xi vàng gắn lịch bloc chủ đề: Song Tuất Xi Vàng
Lịch lò xo giữa 2018, bìa lịch lò xo giữa dán nổi xi vàng gắn lịch bloc chủ đề: Song Tuất Xi Vàng

Bảng báo giá lịch lò xo giữa 2018 + bộ số 12 tháng hoặc bloc lịch. Loại bìa dán hình nổi xi vàng / cẩm thạch / kim tuyến:

 STT  Mặt hàng  ĐVT  Số lượng
100->300
 Số lượng
350->500
 Số lượng
550->1.000
Số lượng
>1.000
 01 – Bìa lò xo giữa xi vàng/cẩm thạch (37×70)cm
– Lịch bloc trung màu (10.5×14.5)cm
– Túi nilong quai đỏ
 Bộ  62.500  61.000  59.500 58.500
 02 – Bìa lò xo giữa xi vàng/cẩm thạch (37×70)cm
– Lịch bloc lỡ (12×16)cm
– Túi nilong quai đỏ
  Bộ  70.500  69.000  67.500 66.500
 03 – Bìa lò xo giữa xi vàng/cẩm thạch (37×70)cm
– Lịch bloc đại (14.5×20.5)cm
– Túi nilong quai đỏ
  Bộ  77.500 76.000  74.500 73.500
04 -Lịch lò xo giữa xi vàng/cẩm thạch (37×70)cm
– Bộ số 12 tháng
– Túi nilong quai đỏ
Bộ 51.000 49.500 48.000 47.000
Quý khách có nhu cầu đặt bộ lịch lò xo giữa 2018, dán nổi xi vàng/ cẩm thạch + Bộ số 12 tháng hoặc Bloc lịch vui lòng liên hệ:
– Điện thoại: 0983.053.774 (SMS/Viber/Zalo)
– Email: lienhe@vietviewco.com

2. Bìa lịch lò xo mini cao cấp, dán nổi xi vàng dùng gắn lịch bloc 2018

Mẫu bìa lịch 2018, bìa lò xo giữa mini, bìa lịch dán nổi xi vàng chủ đề: Phúc Lộc Thọ Xi Vàng
Mẫu bìa lịch 2018, bìa lò xo giữa mini, bìa lịch dán nổi xi vàng chủ đề: Phúc Lộc Thọ Xi Vàng
Mẫu bìa lịch 2018, bìa lò xo giữa mini, bìa lịch dán nổi cẩm thạch chủ đề: Phúc Lộc Thọ Cẩm Thạch
Mẫu bìa lịch 2018, bìa lò xo giữa mini, bìa lịch dán nổi cẩm thạch chủ đề: Phúc Lộc Thọ Cẩm Thạch
Mẫu bìa lịch 2018, bìa lò xo giữa mini, bìa lịch dán nổi kim tuyến chủ đề: Chữ Phước Kim Tuyến
Mẫu bìa lịch 2018, bìa lò xo giữa mini, bìa lịch dán nổi kim tuyến chủ đề: Chữ Phước Kim Tuyến
Mẫu bìa lịch 2018, bìa lò xo giữa mini, bìa lịch dán nổi cẩm thạch chủ đề: Chữ Phước Cẩm Thạch
Mẫu bìa lịch 2018, bìa lò xo giữa mini, bìa lịch dán nổi cẩm thạch chủ đề: Chữ Phước Cẩm Thạch
Mẫu bìa lịch 2018, bìa lò xo giữa mini, bìa lịch dán nổi xi vàng chủ đề: Di Lặc Xi Vàng
Mẫu bìa lịch 2018, bìa lò xo giữa mini, bìa lịch dán nổi xi vàng chủ đề: Di Lặc Xi Vàng
Mẫu bìa lịch 2018, bìa lò xo giữa mini, bìa lịch dán nổi cẩm thạch chủ đề: Di Lặc Cẩm Thạch
Mẫu bìa lịch 2018, bìa lò xo giữa mini, bìa lịch dán nổi cẩm thạch chủ đề: Di Lặc Cẩm Thạch
Mẫu bìa lịch 2018, bìa lò xo giữa mini, bìa lịch dán nổi chủ đề: Song Tuất Xi Vàng
Mẫu bìa lịch 2018, bìa lò xo giữa mini, bìa lịch dán nổi chủ đề: Song Tuất Xi Vàng

Bảng báo giá lịch bloc 2018 + bìa lịch (40×60)cm in metalize, dán hình nổi xi vàng/ hình nổi cẩm thạch/ hình nổi kim tuyến:

 STT  Mặt hàng  ĐVT  Số lượng
100->300
 Số lượng
350->500
 Số lượng
550->1.000
Số lượng
>1.000
 01 – Bìa lò xo mini xi vàng/cẩm thạch (30×65)cm
– Lịch bloc trung màu (10.5×14.5)cm
– Túi nilong quai đỏ
 Bộ  62.500  61.000  59.500 58.500
 02 – Bìa lò xo mini xi vàng/cẩm thạch (30×65)cm
– Lịch bloc lỡ (12×16)cm
– Túi nilong quai đỏ
  Bộ  70.500  69.000  67.500 66.500
 03 – Bìa lò xo mini xi vàng/cẩm thạch (30×65)cm
– Lịch bloc đại (14.5×20.5)cm
– Túi nilong quai đỏ
  Bộ  77.500 76.000  74.500 73.500

3. Bìa lịch tết cao cấp (40×60)cm, dán nổi xi vàng, dán nổi cẩm thạch, kim tuyến dùng gắn lịch bloc 2018

Mẫu lịch tết 2018 loại bìa lich (40x60)cm - Chủ đề: Song Tuất Xi Vàng
Mẫu lịch tết 2018 loại bìa lich (40×60)cm – Chủ đề: Song Tuất Xi Vàng
Mẫu lịch tết 2018 loại bìa lich (40x60)cm - Chủ đề: Di Lặc Xi Vàng
Mẫu lịch tết 2018 loại bìa lich (40×60)cm – Chủ đề: Di Lặc Xi Vàng
Mẫu lịch tết 2018 loại bìa lich (40x60)cm - Chủ đề: Di Lặc Cẩm Thạch
Mẫu lịch tết 2018 loại bìa lich (40×60)cm – Chủ đề: Di Lặc Cẩm Thạch
Mẫu lịch tết 2018 loại bìa lich (40x60)cm - Chủ đề: Phúc Lộc Thọ Xi Vàng
Mẫu lịch tết 2018 loại bìa lich (40×60)cm – Chủ đề: Phúc Lộc Thọ Xi Vàng
Mẫu lịch tết 2018 loại bìa lich (40x60)cm - Chủ đề: Phước Lộc Thọ Cẩm Thạch
Mẫu lịch tết 2018 loại bìa lich (40×60)cm – Chủ đề: Phước Lộc Thọ Cẩm Thạch
Mẫu lịch tết 2018 loại bìa lich (40x60)cm - Chủ đề: Chữ Phước Kim Tuyến
Mẫu lịch tết 2018 loại bìa lich (40×60)cm – Chủ đề: Chữ Phước Kim Tuyến
Mẫu lịch tết 2018 loại bìa lich (40x60)cm - Chủ đề: Chữ Phước Cẩm Thạch
Mẫu lịch tết 2018 loại bìa lich (40×60)cm – Chủ đề: Chữ Phước Cẩm Thạch

Bảng báo giá lịch bloc 2018 + bìa lịch (40×60)cm in metalize, dán hình nổi xi vàng/ hình nổi cẩm thạch/ hình nổi kim tuyến:

 STT  Mặt hàng  ĐVT  Số lượng
100->300
 Số lượng
350->500
 Số lượng
550->1.000
Số lượng
>1.000
 01 – Bìa lịch 40×60, dán nổi
–  Lịch bloc trung màu (10.5×14.5)cm
– Túi nilong quai đỏ
 Bộ  63.000  61.500  60.000 59.000
 02 – Bìa lịch 40×60, dán nổi
–  Lịch bloc lỡ (12×16)cm
– Túi nilong quai đỏ
  Bộ  71.000  69.500  68.000 67.000
 03  – Bìa lịch 40×60, dán nổi
–  Lịch bloc đại (14.5×20.5)cm
– Túi nilong quai đỏ
  Bộ  78.000 76.500  75.000 74.000

Ghi chú:
– Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
– Giao hàng tận nơi (Nội thành Tp HCM hoặc giao ra chành xe về tỉnh, tiền xe về tỉnh quý khách chi trả)
– Bảng giá trên đã bao gồm công ép kim thành phẩm (ép 1 màu , 1 vị trí)

Quý khách có nhu cầu đặt lịch bloc 2018 vui lòng liên hệ:
– Điện thoại: 0983.053.774 (SMS/Viber/Zalo)
– Email: lienhe@vietviewco.com

Add Comment

Câu hỏi bảo mật (Nhập số vào ô trống) *