Mẫu thiệp tết, thiệp xuân, thiệp chúc mừng 2011

mẫu thiệp xuân 2011

- Giấy C230, C250 gsm

- ruột kéo lụa 1-2 màu nội dung chúc  mừng

- bì thư giấy for

Giá: 35.500-6.000 VNĐ/bộ