Lịch treo tường 7 tờ, khách hàng Canada

Mẫu lịch treo tường độc quyền năm 2014 của khách hàng này được thiết kế độc quyền, thiết kế dùng hình ảnh Phúc Lộc thọ và bộ Hình trái cây, rau quả. Bộ lịch tết gồm 7 tờ được in trên giấy couchure. Sau khi in ấn và gia công thành phẩm Lichtetviet.com chịu trách nhiệm gửi bằng đường biển qua tới cảng Motreal bên Canada.

Dưới đây là hình ảnh chi tiết của 2 bộ lịch tết này.

Mẫu lich treo tường độc quyền, chủ đề Rau quả và trái cây , Khách hàng ở Canada
Mẫu lich treo tường độc quyền, chủ đề Rau quả và trái cây , Khách hàng ở Canada
Mẫu lich treo tường độc quyền, chủ đề Phúc Lộc thọ , Khách hàng ở Canada
Mẫu lich treo tường độc quyền, chủ đề Phúc Lộc thọ , Khách hàng ở Canada