Mẫu lịch để bàn Logitics – Hình máy bay

Mẫu thiết kế độc quyền. thiết kế mẫu để Quý khách lựa chọn, dưới đây là 2 option, đứng và ngang